Aras Kompakt

ARAS KOMPAKT, çift mili friction sistemi, dilimleme ve sarma teknolojisine daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir çözüm
getirmek için Promatek Makine tarafından kapsamlı pazar araştırması ve ayrıntılı tasarım ve geliştirme çalışmasının meyvesidir.